รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข้อสงสัยกรมบัญชีกลางเอื้อประโยชน์การประมูลงานโครงการรถไฟความเร็วสูงแก่เอกชนเฉพาะราย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con