รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา รุกแก้ “ความยากจน-ความหิวโหย” เชื่อเป็นหนทางสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเริ่มที่ภาคการเกษตรเป็นลำดับแรก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con