รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards พร้อมแนะพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการประเมินความโปร่งใสในการทำงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con