รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน พร้อมนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con