รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรุงเทพมหานครชี้แจ้ง การห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ กทม.เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con