รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงกลาโหมชี้แจง “เสื้อเกราะ” เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con