รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมววธ.หนุนประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันสืบสาน รักษาและพัฒนามรดกวัฒนธรรม ชูวัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมท่องเที่ยวอาเซียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con