รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองโฆษก แจง ครอบครองจำหน่าย “โคเคน” ผิดกฎหมาย กฎกระทรวง สธ.ล่าสุดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con