รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทยมุ่งมั่นสานต่อความยั่งยืนในภูมิภาค เสนอจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือ และใช้ประโยชน์จากกลไกและศูนย์ต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con