รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ วิษณุ ชื่นชมการทำงานของ ป.ป.ส. สร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดย ปชช. พึงพอใจและเชื่อมั่นต่อดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con