รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con