รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 เน้นย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการตอบโต้โรคโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con