รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น พร้อมเสนอความร่วมมือหลัก 3 ประการ เพื่อรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con