รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทยเน้นย้ำศักยภาพสตรีในเวทีอาเซียน ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ SMEs และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับบทบาทด้านการสาธารณสุข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con