รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทยร่วมขับเคลื่อนอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามแนวคิดหลัก “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” (Cohesive and Responsive)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con