รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีห่วงใยการชุมนุม ไม่เห็นด้วยให้มีการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกัน พร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกลไกของรัฐสภา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con