รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย ย้ำมาตรการประกันราคายางพาราเพื่อช่วยชาวสวนยาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con