รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นการลงทุน ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ การค้า การลงทุน และฐานการผลิตสำคัญของโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con