รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เปิดงาน “สวัสดีข้าวสาร” ภายใต้แนวคิด “The Modern Thainess” พร้อมโชว์การทำ “ผัดไทย” ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con