รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ปี 64 พร้อมอนุมัติการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con