รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ก.อุตฯ ยกระดับสำนักงานทั่วประเทศ สู่ 4.0 รับชำระค่าธรรมเนียมโรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มช่องทางผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารอีกกว่า 15 แห่ง ต้นปี 2564

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con