รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดฯกอบชัย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6-2/2

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con