รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงทางคมนาคม และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con