รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองฯ ประวิตร ระบุปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้ภาพรวมทั้งประเทศดีกว่าปีที่ผ่านมา เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งให้เกิดความสมดุลระหว่างน้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con