รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กต. แจงไทยยึดมั่นพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศ เคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขณะที่ โฆษก ตร. เผย “แผนการชุมนุม 63” ยึดหลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con