รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมธนารักษ์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการสำคัญของรัฐบาล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con