รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ธนาคารโลก” จับมือ “กบข.” เผยรายงานวิธีการประเมินน้ำหนักและคะแนนมูลค่าสินทรัพย์ ตามแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con