รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.แรงงาน ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงานประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง สุราษฎร์ธานี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con