รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดเกษตรฯ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con