รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ 1 เดือน พร้อม “ขอร้อง” ให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con