รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกไทย – นายหวัง อี้ ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน จีนชื่นชมไทยสนับสนุนสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศได้อย่างดี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con