รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต อนุชา วางพวงมาลารำลึกถึงวีรชน 14 ตุลา ยกเป็นแบบอย่างความกล้าหาญ ความเสียสละ หวังให้คนรุ่นใหม่ใช้พลังความสามัคคีพัฒนาประชาธิปไตย เกิดประโยชน์ต่อชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con