รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดเกษตรฯ มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมตั้ง Warroom เพื่อรายงานสถานการณ์เร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con