รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เป็น 1 ใน 3 มาตรการ เพื่อรักษาระดับการบริโภคในประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con