รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) เป็นอย่างไร ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con