รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​พลเอก ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี ผลักดันร่างพ.ร.บ. กิจการอวกาศ สร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con