รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมหาดไทยชี้แจงการปรับแก้ผังเมืองจะนะ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con