รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.วธ. เปิดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปี ๒๕๖๓ จัดการแสดงพื้นบ้าน-จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม-สัมมนาทางวิชาการ-แฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con