รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผยครม. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจรองรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด–19 ช่วงปี 64 -65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con