รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้าน รังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกร และให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนกนางแอ่นส่งออกต่างประเทศได้อย่างเสรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con