รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con