รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.ผ่าน “โครงการคนละครึ่ง” “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มอีก 3 เดือน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con