รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มหาดไทยย้ำทุกจังหวัดใช้งบภัยแล้งและน้ำท่วมต้องโปร่งใส หากพบมีการทุจริตหรือแอบอ้าง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ดึงภาคประชาชน สถานศึกษาร่วมตรวจสอบ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con