รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายก ชื่นชม ‘ก.แรงงาน’ เสนอ ‘ระบบรับเรื่องร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ’

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con