รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (คราวที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con