รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อวางมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con