รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการจ้างงานนิสิต/นักศึกษา จบใหม่ ย้ำเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con