รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบศ. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เพิ่มกำลังซื้อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับปรุง Smart Visa และ Elite Card เชื่อมโยงท่องเที่ยวควบคู่การลงทุน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con