รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อเนื่อง เน้นดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการเฉพาะกลุ่ม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con