รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ "ใช้ศาสตร์และศิลป์ ใช้ความรู้คู่ประสบการณ์ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน"

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con